Ons bestuur bestaat uit:

een voorzitster mevr. J. Drost,

2 secretaressen de dames L. van Alfen en N. van Alfen,

Public Relations: mevr. N. Pronk,

Penningmeester dhr. J. Pronk en

en 2e penningmeester dhr. A. Drost

 

De Doornvogels