Nieuwe foto van ons koor is in de maak.

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter en secretaresse mevr.  C. van den Oudenader.

Public Relations: mevr. N. Pronk,

Penningmeester dhr. J. Pronk.