Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mevr. J. Drost,

Twee secretaressen: de dames L. van Alfen en N. van Alfen,

Public Relations: mevr. N. Pronk,

Penningmeester dhr. J. Pronk

en 2e penningmeester en koorleiding: dhr. A. Drost.