Nieuwe groepsfoto van ons koor is in de maak en zal binnenkort gepubliceerd worden.

Ons voortvarende bestuur bestaat uit:

Voorzitster en secretaresse mevr.  C. van den Oudenalder.

Public Relations: mevr. N. Pronk,

Penningmeester dhr. J. Pronk.