De Doornvogels

    

Ons bestuur bestaat uit:

een voorzitster mevr. J. Drost,

2 secretaressen de dames L. van Alfen en N. van Alfen,

een PR lid mevr. N. Pronk,

een penningmeester dhr. J. Pronk en

een 2e penningmeester dhr. A. Drost