De Doornvogels

    

Muzikale leiding

Ons koor maakt gebruik van een muziekband en een aantal bestuursleden nemen daarbij per toerbeurt de taak van dirigent waar.


Onze hulp dirigenten !!


Als koor zijn wij wel op zoek naar een dirigent !!