picture-2600

de zingende Doornvogels

Ons voortvarende bestuur bestaat uit:

Voorzitster en dirigente mevr. C. van den Oudenalder.

Secretaris mevr. M. de Knegt

Public Relations mevr. N. Pronk,

Penningmeester dhr. J. Pronk.